Solidariteitskas (elkaar helpen)

“Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter de  Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste  jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Als PGCS dragen wij elk jaar € 5.600 af aan  deze kas (€5 per belijdend lid). Een deel van het bedrag in  de kas is bestemd voor vormen van pastoraat die niet door  plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals het  dovenpastoraat, en het koopvaardijpastoraat.

Het grootste  deel van het bedrag in de kas is beschikbaar voor steun  aan gemeenten bij de vervulling van hun kerntaken.  Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

U kunt  uw bijdrage betalen via de webshop of overmaken op NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/  Schalkhaar o.v.v. Solidariteitskas.