Solidariteitskas (elkaar helpen)

“Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter de Solidariteitskas die zo’n tien jaar geleden in het leven is geroepen.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Als PGCS dragen wij elk jaar € 5.600 af aan deze kas (€5 per belijdend lid). Een deel van het bedrag in de kas is bestemd voor vormen van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals het dovenpastoraat, en het koopvaardijpastoraat. Het grootste del van het bedrag in de kas is beschikbaar voor steun aan gemeenten bij de vervulling van hun kerntaken.

Jaarlijks wordt door de PKN een actie gehouden om de Solidariteitskas onder de aandacht te brengen. Onze gemeente heeft daar tot heden niet op ingespeeld. Gezien het karakter van de Solidariteitskas menen wij u daarover te moeten informeren en tevens een beroep te doen op uw bijdrage van €5 per jaar per belijdend lid. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U kunt uw bijdrage betalen via de webshop of overmaken op NL33FVLB 0226 1162 20 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar o.v.v. Solidariteitskas.