Solidariteitskas

“Gemeenten helpen elkaar” is de  gedachte achter de Solidariteitskas.

De Solidariteitskas wordt gevuld  door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Als PGCS dragen  wij elk jaar € 5.600 af aan deze kas (€5 per belijdend lid).  Een deel van het bedrag in de kas is bestemd voor vormen  van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden  uitgevoerd, zoals het dovenpastoraat, en het koopvaardijpastoraat. Het grootste deel van het bedrag in de kas is beschikbaar voor steun aan gemeenten bij de vervulling van  hun kerntaken.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U kunt  uw bijdrage betalen via de webshop of overmaken op NL56  RABO 0373 7049 33 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar o.v.v. Solidariteitskas.