Speakap en Smoelenboek

Wij horen of lezen zo nu en dan wel eens namen van PGCS-kerkleden en hebben dan geen beeld van degene wie het betreft. Ook komen we mensen uit de kerk tegen zonder te weten wie het zijn. Voorbeelden zijn: iemand die je tijdens of na de dienst in de kerk ziet, namen die vermeld staan in Kerkklanken of op de website, iemand die je aanspreekt in het winkelcentrum enz. Dat is jammer.

Gelukkig is vorig jaar de website vernieuwd met hierbij de mogelijkheid om via Speakap mede-kerkleden ‘op te sporen’, zowel het gezicht bij een naam of andersom. Het aantal personen dat zich voor Speakap heeft aangemeld is alleen nog niet voldoende; ook ontbreekt bij een aantal namen nog de foto. Graag willen wij dit ‘smoelenboek‘ flink uitbreiden, zodat van zoveel mogelijk mensen uit onze kerk het gezicht met de naam bekend zijn. Op de startzondag op 6 september kunt u een foto van uzelf laten maken en uw naam en e-mailadres verstrekken. Wij hopen dat u daaraan wilt meewerken. Wilt u eerder dan de startzondag gebruik maken van Speakap? Stuur dan een email naar speakap@pgcs.nl met vermelding van uw naam. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging per email.