Startavond cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Op 10 september a.s. om 20.00 uur wordt de startavond van de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) gehouden in de Ichtuskerk in Colmschate. Spreker is drs. Lieke Versluis, orthopedagoge en kerkelijk werker, met als thema: “Beeldvorming rond Maria Magdalena”. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor wie niet aan de cursus zal gaan deelnemen. De cursus begint op donderdag 17 september a.s. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Aanmelding en informatie bij Ferdi Sick, tel. 612545.