Startweekend 10 en 11 september

Het startweekend 2016 zal dit jaar in het teken staan van onze kerk als gastvrij en open huis. Om dit te realiseren willen we de kerk een “facelift” geven, oftewel wat gezelliger en kleurrijker aankleden. Hiervoor is een werkgroep al volop bezig om ideeën te ontwikkelen. Deze ideeën kosten echter wel geld. U leest hierover meer elders in de Kerkklanken. Een deel van het benodigde geld proberen we met het startweekend bijeen te brengen. Op zaterdag 10 september vinden er diverse activiteiten plaats waaraan iedereen, jong en oud(er), kan meedoen! Zo zijn er plannen om een sponsor-diner te organiseren, een fiets- en/of wandeltocht, een dienstenmarkt, een sponsorloop voor alle leeftijden en nog veel meer! Op zondag 11 september is er natuurlijk de viering voor de start van het nieuwe seizoen. Zet deze dagen alvast in uw agenda zodat we er met z’n allen een prachtig weekend van kunnen maken.

Het lijkt nog vroeg, maar toch enkele zaken om rekening mee te houden: • Boekenmarkt: hebt u boeken, welke u beschikbaar wilt stellen voor de boekenmarkt en u wilt ze vanaf nu al inleveren? Dat kan, en zo nodig worden ze bij u opgehaald! Cadeautjes voor loterij en rad van avontuur: hebt u cadeautjes, hebbedingetjes en dergelijke welke u ergens ongebruikt hebt liggen en u wilt ze beschikbaar stellen? Laat het weten en zo nodig worden ze bij u opgehaald! • Tweedehands goederen markt: naast de bekende rommelmarkt wordt dit jaar de mogelijkheid geboden om bruikbare spullen te koop aan te bieden. Van de opbrengst is 25% bestemd voor de kerk. Niet verkochte spullen gaan retour. In principe kan alles, met uitzondering van kleding en speelgoed, te koop worden aangeboden wat u anders op marktplaats zou verkopen. Hoe een en ander in zijn werk gaat leest u t.z.t. • Rommelmarkt: hebt u spullen voor de rommelmarkt, bewaar ze dan tot het startweekend. Wel bieden we de mogelijkheid dat uw spullen worden opgehaald. In principe kan alles worden aangeboden, zolang het schoon en bruikbaar is.

Hebt u boeken, cadeautjes of spullen voor rommel- en tweedehands markt aan te bieden of hebt u vragen hierover, laat het dan weten. De gehele opbrengst is bestemd voor aankleding van het kerkgebouw!

Vragen en informatie bij Everard Post krm.voorzitter@pgcs.nl (06 285 226 81)