Startzondag 13 september

Startzondag in coronatijd hoe gaan we dat doen?’ Al vóór de vakantie heeft een kleine commissie zich over deze vraag gebogen en naar oplossingen gezocht.

Wat kunt u verwachten?

• Het thema van de viering is het jaarthema “Ken je mij?”

• Bij goed weer houden we een buitenviering op het Veldpaperplein of op een andere locatie (wordt op het moment van inleveren van de kopy nog onderzocht). Zo kan iedereen aanwezig zijn en kunnen we op gepaste afstand samen vieren. Neem zelf een (klap)stoel mee ­ voor ouderen zijn stoelen beschikbaar.

• Bij slecht weer is de viering binnen en is het aantal plaatsen beperkt (de kerkzaal en zaal 2­3 met beeldscherm); daarom blijft aanmelden noodzakelijk. Familieleden van ambtsdragers die afscheid nemen en kinderen die overstappen van de Kindernevendienst naar de jeugdkerk (zie onder) genieten hierbij voorrang. • Leden van de cantorij zorgen voor de zang, John Kalma en Laura Spies voor de muziek.

• We nemen afscheid van diaken Gerke Kruisink en ouderling Geert van Niejenhuis.

• De kinderen die de Kindernevendienst hebben verlaten maken de overstap naar de jeugdkerk.

• Voor de kinderen is er een apart programma waarin zij iets maken. Het resultaat presenteren zij in de viering. Ook is er oppas voor de kleinsten.

• Na afloop is er koffie en gezelligheid. Neem zelf een mok of kopje mee

• Nadere bijzonderheden: let op de zondagsbrief, speakap, de website en eventueel elders in dit blad.

ds. Trijnie Plattje ds. Henk Schuurman