Startzondag 6 september 2015

De startzondag op 6 september word dit jaar op dezelfde manier georganiseerd  als vorig jaar.
Vanaf half tien zullen raden en commissies om zich te presenteren in de kerkzaal en in de gang naar de kerk. De kindernevendienst organiseert spelletjes, er is muziek met een groepje jongeren en er is een presentatie van Speakap. Om kwart voor elf begint dan de dienst zelf. Voorafgaand aan de dienst is er koffiedrinken in de hal.
Let op: De dienst begint in afwijking om 10.45u.