Startzondag16 september

 Op zondag 16 september geven we de aftrap voor het jaarthema ‘Ontmoeten’in de viering met als titel ‘een goed gesprek’. Jezus geeft ons als het ware gesprekstof in handen als hij vraagt “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” en “Wie zeggen júllie dat ik ben?” (Marcus 8: 2733).

Goede vragen voor een goed gesprek. Dat gesprek krijgt handen en voeten in en na de viering. Er zijn verschillende werkvormen om met elkaar in gesprek te gaan. En dan gaat het niet alleen over praten. Aansluitend gebruiken we de lunch (zelf meenemen). We sluiten af met de jaarlijkse sponsorloop. We zien uit naar een goede startzondag!