Statenbijbel terug in de kerkdienst

Op 14 april, Palmzondag, hebben we het nieuwe liturgische centrum in gebruik genomen. De Statenbijbel, die voorheen op de ‘oude’ tafel lag, zou terugkomen op een standaard tegen de achterwand. Simon Koman en Adrie Groeneveld hebben een ontwerp gemaakt en uitgevoerd. Vanaf vandaag zal de geopende Statenbijbel weer op het liturgisch centrum aanwezig zijn. De zeventiende-eeuwse Bijbel verbindt ons hiermee met wie ons zijn voorgegaan, en is een symbolisch en zichtbaar teken van het Woord dat open ligt om gelezen en gehoord te worden. Voor de collectezakken zijn bijpassende beugels gemaakt.