Sterk en Dapper

Kerk in Actie vraagt ook deze Veertigdagentijd weer onze aandacht voor haar werk in binnen- en buitenland. Dit jaar is het overkoepelende thema ‘Sterk en Dapper’. Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt. Tijdens de 40dagentijd verdiepen we ons elke week tijdens de dienst in een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren. Na de informatie over het collectedoel van die zondag zal er een vraag op de videoschermen worden getoond. Een vraag om over na te denken en misschien na de dienst eens met iemand van gedachte te wisselen.