Stichting Present

Het jaarverslag van Present Deventer over 2016 meldt een mooi jubileumjaar. Vele vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken tijdens de projecten. Ook kerstengelen en Sintgroepen zijn weer Present geweest. Allemaal zeer waardevol voor de hulpontvanger én voor de hulpgever. Present helpt mensen waarbij sprake is van: • onvoldoende netwerk (sociaal isolement) • onvoldoende geld (armoede) • onvoldoende gezondheid (handicap of ouderdom) Kort gezegd gaat het als volgt in z’n werk; Vrijwilligers geven aan wat zij te bieden hebben, b.v. praktische hulp, tijd voor een wandeling. Hulpverleners kunnen cliënten aanmelden voor vrijwillige hulp. Present maakt de ‘match’ en begeleidt het project.