Stoelen

U hebt ze vast al wel gezien en er mogelijk op gezeten:  de ‘nieuwe’ stoelen in de kerk. Ze zijn afkomstig van de  theologische school voor predikanten van de  Gereformeerde Gemeente in Rotterdam. We hebben er  een honderdtal voor ‘niets’ gekregen. Simon Koman en  Harm Klein zijn een dagje op en neer naar Rotterdam  geweest om ze op te halen. Er zijn al veel reacties  binnengekomen. In september wordt in de KKR  besproken wat we met de stoelen willen: wel/niet in de  kerk, wel/niet in de zalen, een combinatie? Wordt  vervolgd.