Stuur een Paasgroet naar mensenrechten- activisten en gedetineerden.

Hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40 dagen tijd campagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Zie: www.kerkinasctie.nl
40Dagen: Paasgroet via kerkinactie.nl