SYMPOSIUM ‘VROOM EN VROLIJK’ Joden, christenen, moslims en seksuele diversiteit

Donderdag 15 oktober 2015 in de Grote of Lebuïnuskerk.

In de geloofsgemeenschappen van de drie grote ‘boek-religies’ (Jodendom, Christendom en Islam) is het onderwerp seksualiteit vaak met taboes omgeven. Heteroseksualiteit is voor velen daar nog steeds de norm. Maar wat als je binnen een van deze geloofsgemeenschappen lesbienne, homo, biseksueel of transgender bent (LHBT)? Waar loop je dan tegen aan? Ben je in staat je geloof te behouden? En wat vraagt dit gegeven van een geloofsgemeenschap? Maakt het uit hoe de Bijbel of de Koran wordt gelezen? Zijn er officiële standpunten binnen de geloofsgemeenschappen over diversiteit in seksuele relaties en hoe luiden die? Hoe verhoud je je daartoe als gelovige? Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens de ‘Vroom en Vrolijkavond’ in de Grote of Lebuïnuskerk. Deze avond, die voor iedereen toegankelijk is, wordt georganiseerd door Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Protestantse Gemeente Deventer en het COC Deventer.

Na een vrolijk broodbuffet en de officiële opening door Keklik Yücel, Deventer Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft ieder de keuze mee te doen aan twee workshops. De avond wordt afgesloten met een forumgesprek.

Aanwezig op deze avond zijn onder meer: Bert Oude Engberink, voorzitter van de liberaal joodse gemeente Twente, Wielie Elhorst, voorzitter Europees Forum Christelijke LHBT- groepen en predikant, Dino Suhonic, namens de Stichting MARUFMUSLIM, Arnold Filius namens ContrariO, vereniging voor christelijke homo’s en lesbiennes uit gereformeerde kerken, Sigrid Coenradie, predikant en Tineke Hoogenkamp, namens Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, Eduardo Hoogbruin, bestuurslid van het LKP en queer vieren en bezinnen in Hoorn /West Friesland. Marc Brinkhuis, Rooms Katholiek diaken H. Lebuïnusparochie Deventer e.o., Heleen Worm namens het COC, Saar Hoogendijk en Ingrid de Zwart, predikanten Lebuïnuskerk.

Datum:            15 oktober 2015

Tijd:                 18.00 – 22.00 uur (met broodbuffet) 19.15 – 22.00 uur (zonder broodbuffet).

Plaats:             Grote of Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 42. Ingang onder de toren.

Opgave:          Vóór 12 oktober via kerk.bureau@pkn-deventer.nl met vermelding of je al dan niet gebruikt maakt van het broodbuffet.

Kosten:           Broodbuffet € 10,00, inclusief koffie en thee. Koffie/thee per kop € 1,50.

Te voldoen ter plaatse.