Team Pastoraat

 “De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden:  “Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en  stommen laat hij spreken” (Marcus 7:37).

Gepakt door deze tekst op de veertigdagentijd kalender  (26 maart) reflecteer ik op de 3 bijbehorende vragen:   Hoe gaat u om met mensen die anders lijken te zijn dan  uzelf? Laat mij een helpende hand zijn voor hen die anders  lijken te zijn. Ga op een verjaardag naast de minst populaire  persoon zitten. Of mij dat altijd lukt?   En hoe gaan wij om als gemeente met mensen die anders  lijken of anders zijn? Juist in de 40 dagen tijd bezinnen we  ons. Wat is eigenlijk anders? Een visueel of auditief of  verstandelijke beperkte? Een oudere? Een jongere? Een  streng gelovige? Een zoeker? Wat is dan eigenlijk normaal? Wie of wat zijn wij eigenlijk en hoe tonen wij dan onze  naasten liefde? Kunnen wij dit ook richting mensen die heel  anders zijn?

Hoe doen wij dat eigenlijk als Team Pastoraat?  We willen als team Pastoraat en gemeente altijd respect  betrachten naar elkaar. Maar nemen wij voldoende tijd om  naar elkaar te luisteren? Echt te luisteren? En zijn wij ook  voldoende nieuwsgierig? Om te horen wat er mogelijk is?  Juist ook als het gaat om geloofszaken. Want in de onderlinge verschillen ligt ook veel moois verscholen. Het maakt  ons een pluriforme gemeente. Ik zie het net als een boeket  met bloemen. En hoe meer verschillende bloemen hoe  mooier. Eigenlijk is iedereen anders en iedereen is uniek. Hoe mooi  om dit bij elkaar te ontdekken en te waarderen. Dat maakt  ons allen nog waardevoller.  Naar elkaar en naar God. Met elkaar het gesprek aan gaan.

Van het Team Pastoraat gaan verschillende vertegenwoordigers ook het gesprek aan met leden van onze  gemeente. Op 25 maart en 3 april zijn deze gesprekken  gevoerd met jong volwassenen (25+ ) over de toekomst  van onze gemeente. Wat verwachten gemeenteleden van  de kerk in 2019 ? Wat mag de kerk van gemeente leden  verwachten? Op 10 april en gaan we met 80 plussers de verjaardag  vieren. Hoe kijk jij er anders tegen aan?

Hartelijke groet, Henry Smit