Telling gemeenteleden tijdens diensten

Ingaande op zondag 23 mei wordt tijdens de diensten een telling gedaan van de aanwezige gemeenteleden. Als speciale categorie worden de kinderen geteld die naar de kindernevendienst gaan. De telgegevens dienen als ondersteuning en onderbouwing van het beleid van de Commissie Eredienst. In deze is meten weten.