Terugblik afscheid Ds. Martine Nijveld

Twee weken ná mijn afscheid zweef ik nog steeds een beetje op alle goede woorden en goede gaven.
Met heel veel plezier kijk ik terug naar de afscheidsavond: met zoveel humor en creativiteit. En met veel dank denk ik terug aan de afscheidsdienst – zeker ook aan de liederen en de muziek. En het was geweldig dat er vrijdag en zondag zoveel mensen waren! Natuurlijk schrijf ik voor de volgende Kerkklanken nog een laatste (en uitgebreidere) terugblik. Voor nu: een hartelijke groet! Het ga u goed!
Martine Nijveld