Terugblik op de diensten

Doopdienst 5 juni.

Op deze zondag werden vier kinderen gedoopt. Een feestelijke dienst die goed bezocht was dankzij de vele gasten. In dit soort diensten zijn altijd veel mensen aanwezig, familie en vrienden, die weinig tot nooit in een kerkdienst komen. Daarom leg ik dan meer uit van wat we doen en waarom, zeker bij een doop. Dat werd zeer gewaardeerd. We wensen de doopouders en hun kinderen een bloeiende relatie toe met onze kerkgemeenschap. De relatie met God was er al en hebben we samen bezegeld.

Overstapdienst 29 mei.

Sinds enige jaren doen we het ritueel met door de deur gaan. Daarnaast moet de jeugd op een gekke manier richting jeugdkerk. Dit jaar moest er op een eenwieler gereden worden… Marjon Prinsen was de enige die er zo op wegreed, knap hoor! De negen overstappers maken nu deel uit van de jeugdkerk. Mooi om deze zondag de jeugdkerkleiding samen te zien, die normaal gesproken in het verborgene de bijeenkomsten leidt. Een gevoelig moment van afstand nemen door ouders en zelfstandiger worden door jeugd, waar we als gemeente getuige en reisgenoot van mochten zijn.

Zondag 3 juli, avondmaal, bevestiging, belijdenis en welkom

Deze zondag komt van alles bij elkaar! Marga Snoeij zal bevestigd worden als ouderling-kerkelijk werker. Ze is niet alleen in dienst van de PGCS, maar tegelijk ambtsdrager. Vanaf 1 juli is zij werkzaam in onze kerk. Daarnaast wordt er belijdenis van geloof gedaan door mensen vanuit de gespreksgroep belijdenis opnieuw bekeken. Op 26 juni is de laatste viering in Park Brabant. Deze derde juli is het eerste officiële moment dat wij voortaan op één plaats onze vieringen houden. We verwelkomen de Schalkhaarders en vieren samen avondmaal als gemeenschap van Jezus Christus.