Titus Brandsma Huis blijft!

Op 14 juni jl. liep het proefjaar af van het Titus Brandsma Huis als Parochieel Activiteitencentrum voor de H. Lebuïnus Parochie. Het bestuur van de Parochie heeft verklaard dat dit zeer succesvol is verlopen en dat het Titus Brandsma Huis een welkome aanvulling is gebleken binnen het parochieel gebeuren en dat alle activiteiten als zodanig dus ook zonder verdere voorwaarden kunnen worden voortgezet.
Dit betekent in concreto dat er geen wijziging komt in de samenwerking tussen de Ichtus Gemeente en het Titus Brandsma Huis op vele terreinen, waaronder de gezamenlijke oecumenische vieringen.

Op woensdag 27 juli, de sterfdag en dus de officiële feestdag van Titus Brandsma, zal dit worden gevierd met een eucharistieviering in de kerkzaal van het Huis om 19.00 uur. U bent als goede buren van harte welkom om dit met hen mee te vieren.