Titus Brandsma Huis

Per 1 februari a.s. wordt de status van de Titus Brandsma kerk gewijzigd van kerkgebouw in een Parochieel Activiteiten Centrum onder de benaming Titus Brandsma Huis (in oprichting). Dat betekent in de dagelijkse praktijk dat alle activiteiten, waaronder ook alle samenwerkingsactiviteiten met de Ichtus, ongewijzigd zullen blijven. Omdat echter de Titus Brandsma kerk binnen de Lebuinus Parochie niet als geloofscentrum is aangewezen, zullen er in het weekend geen eucharistievieringen meer plaatsvinden. Vooralsnog zullen er tot in ieder geval eind juni wel elke zondag gebedsvieringen gehouden worden in onze kerk.