Toekomst

In de Pastorale Raad zijn we aan het nadenken over de toekomst… In september zit de termijn van een aantal regio-ouderlingen er op en dan blijven er nog maar een paar regio-ouderlingen over. Aangezien het nog niet gelukt is om de lege plekken in te vullen, betekent dat dat e.e.a. anders georganiseerd zal moeten worden. Er zal minder contact zijn tussen de wijkteams en de ouderling; de overblijvende ouderlingen zullen enkel beleidsmatig functioneren en er komt meer verantwoordelijkheid bij de coördinatoren te liggen voor wat betreft het doorgeven van zaken en het contact houden met de Pastorale Raad / predikanten.

Het bezoekwerk wordt, naast de contactpersonen, gelukkig ook geborgd door het Pastoraal Team. Binnen de Pastorale Raad zoeken we nog iemand die wat secretariële werkzaamheden wil gaan doen; dit hoeft geen ambtsdrager te zijn. Lijkt u dit wel wat, informeer dan bij één van de regio-ouderlingen, de namen en telefoonnummers vindt u achter op de Kerkklanken. Ook als u zich wel aangetrokken voelt tot pastoraal werk, maar niet direct ouderling wilt zijn, gaan we graag met u in gesprek. Vele handen maken licht werk!

Een hartelijke groet, de Pastorale Raad (Anneke de Jong, Carin Tolboom, Ida Henstra, Ina Hulzebosch, Tine Urbach en Piet Diekerhof).