Uit de Brievenbus

Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst Colmschate 40-45 met onthulling gedenkbord

Op 8 april 2015 is het zeventig jaar geleden dat Colmschate (het dorp en de buurschappen Snippeling, Oxe, de Bannink en de Vijfhoek) is bevrijd door de Canadezen. Talrijke boerderijen gingen daarbij in vlammen op en huizen liepen aanzienlijke schade op. Gezinnen zochten een veilig heenkomen richting het al bevrijde Oxe. Enkele bewoners verloren het leven.

Tijdens de bevrijding sneuvelden in deze omgeving 46 Canadezen, die in april 1945 op een tijdelijke rustplaats tegenover huize Oxerhof werden begraven. In januari 1946 werden zij overgebracht naar de Canadese Begraafplaats te Holten. Zij betaalden onze vrijheid met hun leven. Bijna niemand kent echter (één van) die bevrijders bij naam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Colmschate op verschillende wijzen verzet gepleegd tegen de Duitse overheerser. Bijna altijd bleven deze ‘illegale’ activiteiten van de burgers, uit angst voor represailles, geheim. Na de oorlog stelden deze verzetsmensen gewoonlijk ook geen prijs op publiciteit. Zij vonden het niet meer dan hun morele plicht om te handelen zoals ze hadden gedaan:

‘Je deed dat gewoon, omdat je vond dat het nodig was… ’

sjon heijenga

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Zeventig jaar na de bevrijding is vrijheid niet vanzelfsprekend. Kijk om ons heen (Oekraïne, ISIS, Parijs enz.). Zeventig jaar na de bevrijding wordt het aantal mensen, dat uit eigen ervaring over de oorlog (en alle ellende van dien) kan vertellen, steeds kleiner. Met het oog op de toekomst is een tastbare verwijzing naar deze bewogen periode in onze geschiedenis juist nu van belang. Opdat de herinnering levend mag blijven.

Gedenkbord Colmschate 40-45

Na de oorlog ontving een aantal Colmschatenaren vanuit het buitenland (o.a. van generaal De Gaulle, Eisenhower en/of Montgomery) erkenning en waardering voor hun verzetswerk. Bijna niemand is daarvan op de hoogte. Ook wat zich bijvoorbeeld tijdens de oorlog rond de pastorie, waar dominee A. van der Walle en zijn echtgenote woonden, heeft afgespeeld, is niet wijd en zijd bekend. Als eerbetoon aan de 46 gesneuvelde Canadezen en die Colmschatenaren die in de oorlog, met gevaar voor eigen leven, geallieerde piloten en vluchtelingen voorthielpen of op andere wijze actief verzet hebben getoond, zal op woensdag 8 april een gedenkbord voor de Ichtuskerk worden onthuld.

Dit gedenkbord zal naast de vermelding van de 46 namen en de verzetsactiviteiten tevens de route weergeven die de Canadezen hebben afgelegd in deze omgeving.

Comité van Aanbeveling

Dit initiatief wordt mede ondersteund door zeer betrokken (oud-)Colmschatenaren (waarvan een aantal de oorlog zelf meemaakte): Anton Bannink, Jan Brinkman, Teun Kloosterboer, Leo Polhuys en Jan Vroonland, voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar.

De Protestantse Gemeente stelt faciliteiten, waaronder de kerk en de locatie voor het bord, beschikbaar.

Uitnodiging: 8 april om 16.00 uur

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst in de Ichtuskerk te Colmschate op 8 april 2015 om 16.00 uur. De onthulling van het gedenkbord vindt daarna voor de kerk plaats.