Uit de Kerkenraad

Integratie Colmschate Schalkhaar per 1 juli 2016
Na het voorlopig besluit op 3 oktober t.a.v. het rapport ‘Integratie Colmschate-Schalkhaar’ heeft de Kerkenraad, na de gemeente op 20 november gehoord te hebben, unaniem besloten het stappenplan, zoals beschreven in het rapport, te bekrachtigen.

Het stappenplan staat beschreven in het verslag van de gemeenteavond.

Vrijwilligersavond op 9 januari 2015
Op vrijdag 9 januari wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden voor iedereen die als vrijwilliger aan het reilen en zeilen van de PGCS heeft bijgedragen. De voorbereidingen voor de avond zijn al in volle gang en het belooft heel gezellig en onderhoudend te worden. De avond begint om 19.30 uur.

Binnenkort kunt u een persoonlijke uitnodiging verwachten.

Voorafgaand aan de avond zal de jeugd een Amerikaanse maaltijd houden. Vanaf 17.00 uur staat de deur los en ben je van harte welkom.

Lieme Glazema, scriba