Uit de Kerkenraad

Bezinningsdag

bezinningsdag 1De Kerkenraad hield zaterdag 4 oktober een bezinningsdag op landgoed De Oldenbelt te Heerde. Onder het motto ‘Sta eens even stil’ hebben de kerkenraadsleden zich middels meditatie, gesprek, muziek, zang en viering bezonnen over de verbondenheid met de gemeente van Christus en hun taak daarin.

Een bijbeltekst uit Johannes 6 en teksten uit de ‘navolging van Christus’ van Thomas a Kempis, een volgeling van Geert Groote, vormden de leidraad voor de bezinningsdag. Tijdens de lunch hield onze gastheer Tertius Bolhuis een refterrede over een viertal teksten uit de ‘navolging van Christus’. Over één van deze teksten mochten we daarna in tweetallen al lopend over een klein gedeelte van het Nonnenpad nakauwen, uitbuiken en brevieren. Het nonnenpad was in de Middeleeuwen de verbinding tussen de kloosters van Heerde en Wapenveld. Sindsdien is het pad niet veel meer betreden; bij de voorbereiding versperden brandnetels en andere natuurlijke en onnatuurlijke hindernissen ons pad. Enige aanpassingen in de route waren dus nodig om de kerkenraadsleden bij de doelstelling van de bezinningsdag te houden.

Onder leiding van Bert Korvemaker, onze cantor, werden een aantal liederen uit het liedboek ingestudeerd, eentje zelfs vierstemmig en dat klonk prachtig in de buitenlucht op deze stralende dag. Met een korte viering werd een zinvolle dag afgesloten.

Verslag commissie PGCS financieel op orde

De commissie PGCS financieel op orde zal tijdens de kerkenraadsvergadering op 20 oktober het rapport presenteren dat werd gemaakt n.a.v. de voorgenomen sluiting van de preeklocatie in Schalkhaar. De commissieleden, twee leden uit de Kerkenraad en twee gemeenteleden, zowel uit Colmschate als Schalkhaar, hebben dit rapport op 23 september al besproken met het Schalkhaars Beraad. De kerkenraadsvergadering heeft t.a.v. het rapport een besluitvormend karakter. Tijdens de gemeenteavond op 20 november zal de besluitvorming worden toegelicht

Gemeenteavond op 20 november

Op donderdag 20 november zal er een gemeenteavond worden gehouden. De begrotingen 2015 van het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen en de besluitvorming betreffende de voorgenomen sluiting van de preeklocatie in Schalkhaar zullen tijdens deze vergadering aan de orde worden gesteld. De vergadering begint om 20.00 uur

Welkom

krOp de website van onze gemeente hebt u het misschien al gelezen: PGCS heeft nu een officieel contactadres via de e mail: welkom@pgcs.nl Dit adres is niet alleen bestemd voor mensen van buiten onze gemeente, maar kan ook intern worden gebruikt voor vragen, opmerkingen of klachten Deze zullen door mij aan de juiste persoon worden doorgegeven. Ga er van uit dat u zo goed mogelijk antwoord krijgt.

Lieme Glazema, scriba