Uit de Kerkrentmeestersvergadering van okt 2018

De volgende punten kwamen aan de orde:

  • De begroting 2019 is besproken
  • De Aktie Kerkbalans 2019 wordt binnenkort voorbereid en uitgevoerd
  • Deze week is de vernieuwde website van de PGCS te bewonderen
  • Er is een voorstel geformuleerd voor een nieuw liturgisch centrum in de kerkzaal
  • De bouw van het afscheidshuis  kan nog niet beginnen. Het wachten is op de toestemming van de Welstandscommissie van de gemeente Deventer. De bouwtekening moet nog worden aangepast aan de gevel van de pastorie en de kerk
  • De verbouwing van de entree start in de maand november