Uit de Kleine Kerkenraad, april en mei 2018

 De raad vergaderde in april en mei; wat ondermeer aan de orde kwam: ­

Wat gaat de PrivacywetgevingAVG betekenen voor de PGCS? De waarborging van privacy is momenteel een belangrijk thema. Er zal worden bekeken welke maatregelen concreet genomen moeten worden. ­

De aanschaf van een goede papierversnipperaar. ­

De kascommissie zal haar activiteiten uitbreiden om ervoor te zorgen dat alle commissies financieel worden gecheckt. ­

Hoe ons wensenlijstje er uitziet t.a.v. uitgaven voor het kerkgebouw en daarnaast voor uitgaven met betrekking tot bezinning, verdieping, invulling kerkdiensten enz. ­ Er zal breder worden gediscussieerd over de vraag “waaraan we in de toekomst onze gelden zullen besteden”. ­ In het nieuwe beleidsplan zal de uitkomst hiervan worden meegenomen. ­

De – mooie – bijdrage van de Cantorij in de afgelopen diensten zal in september verder worden geëvalueerd. ­

De opzet van de diensten voor doven en slechthorenden wordt in de komende tijd onder de loep genomen. ­

p de gehouden enquête is veel informatie binnengekomen. Deze wordt geëvalueerd en zal zeker van invloed zijn op toekomstig beleid. ­

In het Buurtoverleg (PKN Bathmen, Colmschate/Schalkhaar, Deventer en Diepenveen) is het plan besproken om in de loop van het jaar op een mooie locatie een gezamenlijke Kerkendag te organiseren. ­

Er hebben zich een drietal nieuwe mensen voor de KND aangemeld, zeker ook onder invloed van de pilot die gaat draaien. ­ Vanuit het kader van verbinding wordt er ook dit jaar weer een zeskamp gehouden om zo jeugd en ouderen te verbinden. ­

Voor de plannen m.b.t. het liturgisch aandachtspunt en de realisatie van een gebouw met rouwkamers: zie het verslag van de Kerkrentmeesters.

Harm Klein