Uit de Kleine Kerkenraad, januari 2018

De raad vergaderde op 15 januari waar het volgende aan de orde kwam:

  • Er is gesproken over welke stappen we willen nemen om nauwer samen te werken met de buurgemeenten. Dit n.a.v. deelname aan het regionale gesprek over Kerk2025 en het overleg met de PKN in Bathmen / Okkenbroek, Deventer en Diepenveen.
    Te denken valt aan een gezamenlijke dienst en meer samenwerking bij Vorming en Toerusting.
  • Evaluatie van de laatste Gemeentevergadering en van de Vrijwilligersavond.
    De opkomst tijdens de Gemeentevergadering was wat kleiner dan wat we gewend zijn. De opkomst op de Vrijwilligersavond was (weer) goed; een mooie avond met verrassende samenzang, een hapje en een drankje.
  • We keken tevreden terug op het 1ste jaar voorzitterschap van Jan Hulzebosch.
  • De aanwezigheid bij het afscheid van Ds. Hanja van Essen op 28 januari.
  • De mogelijkheden voor de aanpassing van het Liturgisch Aandachtspunt (Liturgisch Centrum). Deze mogelijkheden worden op 5 februari in de Kerkenraad gepresenteerd.
  • Het Handboek voor ambtsdragers dient te worden aangepast. Tevens is er gesproken over het huidige Beleidsplan. De planning is dan deze voor de zomer gereed is.