Uit de Kleine Kerkenraad, maart 2018

De raad vergaderde op 19 maart.
Wat o.a. aan de orde kwam:

  • De cantorij is heel enthousiast over de inzet van de nieuwe cantor Maarten Romkes. Op de vergadering keken we terug op de afgelopen deelname aan de erediensten en we besloten om aan het eind van 2018 concreet met de cantorij het afgelopen jaar te evalueren.
  • Op zondag 25 maart hebben we tijdens de dienst afscheid genomen van Jan Olthof, die binnenkort (helaas) naar Raalte gaat verhuizen.
  • Het beleid van de kerk om informatie met de gemeente zoveel mogelijk digitaal te delen en het papiergebruik nog verder terug te dringen.

Wat de zondagsbrief betreft: deze wordt wekelijks digitaal verspreid en de wens is om het aantal gedrukte exemplaren (1 A-4) nog verder te beperken.

  • De mogelijkheden voor aanpassing van het Liturgisch Aandachtspunt (Liturgisch Centrum) zal op 28 maart a.s. worden besproken met een extern adviseur.
    Dit gesprek heeft een oriënterend karakter.
  • Op 6 maart 2018 vond er in onze kerk een gesprek plaats van het Buurtmoderamina (Bathmen, Colmschate, Deventer en Diepenveen). Dit was een tweede gesprek in korte tijd, waarin nauwere samenwerking werd besproken zoals een gezamenlijke dienst, gezamenlijk aanbieden van activiteiten