Uit de Raden: diaconie

In de diaconievergadering van 22 januari heetten we als nieuw lid van de diaconie Janneke Slaa welkom in ons midden.

We hebben we een veelheid van onderwerpen behandeld.  Veel onderwerpen komen terug in de Zondagsbrief, op Speakapp, dan wel in Kerkklanken. Aan de orde kwamen o.a.

  • Werkconferentie: Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) organiseert jaarlijks een werkconferentie over schuldhulpverlening en minimabeleid, dit jaar op donderdag 31 januari.
  • De veranderdagen. Dit is een initiatief van St. Present in de 40dagentijd. Wij haken hierop in met een wandeling met bewoners van Spikvoorde op vrijdagmiddag 5 april.
  • Café Kruispunt Diaconaal Deventer. Op maandag 8 april wordt deze bijeenkomst gehouden in de 3G Koningskerk in Keizerslanden. Aanvang 20 uur. Aan de orde komt de relatie tussen de kerken en vluchtelingen in Deventer.
  • Bijeenkomst wijkteams en contactpersonen op donderdag28 maart.
  • Situatieteam: De diaconie springt bij- waar bekend én waar nodig- met concrete hulp of financiële hulp in knellende privé situaties. Deze worden onder geheimhouding besproken en afgehandeld. Mogelijke “situaties” kunnen aangemeld worden bij de predikanten, wijkteamleden, maar ook door ieder willekeurig gemeentelid.