Uit de vergadering

In de februarivergadering van de kerkenraad hebben we onder leiding van de Jeugdraad gebrainstormd over activiteiten voor en met de jeugd. De jeugdraad gaat aan de slag met de resultaten en te zijner tijd hoort u van hen waarin dit alles resulteert.

Corona

Kerkklanken is niet het ideale medium om te informeren over de coronamaatregelen. Een maatregel is namelijk vaak al binnen een paar dagen verouderd. We verspreiden de informatie hierover dan ook vooral via de website van PGCS en Speakap.

Voor iedereen die zich niet op deze sociale media begeeft, hier toch even het wellicht gedateerde verhaal. Om precies te zijn is dit verhaal gedateerd 16 maart, de avond na de toespraak van onze minister president Mark Rutte. De PGCS volgt met haar coronamaatregelen in principe de landelijke regels van de regering en de richtlijnen van de PKN. Daarom waren er al maatregelen getroffen om de persoonlijke contacten te verminderen zoals geen handen schudden na de kerkdienst en geen doorgeefcollectezakken. Vanaf 12 maart worden er geen kerkdiensten en vespers gehouden. Die maatregel gold in eerste instantie tot en met 31 maart en hield verband met de richtlijn om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te cancelen. We hebben de vespers daar ook in betrokken, omdat het bijeenkomsten zijn die onbeperkt toegankelijk zijn, waarbij we bij een plotseling grote opkomst tot een ongemakkelijk ad hoc besluit zouden moeten komen tot afgelasting. Vanaf 15 maart werden de maatregelen weer aangescherpt. De voorlopige einddatum van de hiervoor genoemde maatregelen is verschoven naar 6 april en dat hoeft helemaal niet de definitieve datum te zijn. O

mdat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling is om mensen bij elkaar te brengen, is besloten om tot en met 6 april alle bijeenkomsten in de kerk te annuleren. Het gaat hierbij om vergaderingen, bouwstenen en alle andere vanuit de kerk georganiseerde bijeenkomsten. Tot zover de feiten zoals ze nu zijn.

Als Kerkklanken verschijnt zijn er mogelijk al weer nieuwe ontwikkelingen. Er zijn namelijk activiteiten waar we mee bezig zijn, die eind maart mogelijk al in gang gezet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pastoraat op afstand en de uitzending van kerkdiensten. Houd voor zover mogelijk de sociale media in de gaten, of vraag er andere mensen naar. Houd naast de sociale media echter vooral uw naasten in de gaten. Juist in deze tijd kan een beetje hulp en aandacht geen kwaad.

Bertus Wernsen Scriba