Uitdelen 40-dagenkalenders ZWO

De kalenders van de ZWO voor de 40-dagentijd zullen in de kerk worden uitgedeeld op zondag 15 februari.
Het thema is: “open je handen”. Een thema dat aanzet tot ontvangen en tot delen. We hopen dat u beiden gaat doen, samen met uw gemeente. Van delen wordt iedereen rijker. Dat gaan we tijdens de 40dagentijd ontdekken en ervaren. Gaat u mee de 40dagentijd in? Met open handen? Omdat de kosten van deze kalender € 1,94 per kalender bedragen, vragen we van u een vrijwillige bijdrage.
Ook worden de spaardoosjes volgende week uitgedeeld. De kinderen kunnen dan weer geld inzamelen voor het project van dit jaar: het werk van MCCP en de Taizébroeders in Bangladesh. Deze organisatie helpt mensen die aan de onderkant van de samenleving leven, hun leven op de rit te krijgen door hen een vak te leren.