Uitnodiging 1

Het Kruispunt,  organiseert dit najaar opnieuw een  Diaconaal Café.

Onderwerp: Kind en Armoede,

Tijdstip: 23 oktober, 20.00 uur.

Plaats: Ichtuskerk, Holterweg 106, Deventer.

Programma Kinderen die opgroeien in armoede, dragen de gevolgen  daarvan vaak levenslang met zich mee. Ook in Deventer  gaat het om een grote groep kinderen. In toenemende mate  leeft dit probleem ook bij de gemeente Deventer. En zijn  verschillende organisaties betrokken bij dit vraagstuk.

Dit Diaconaal Café staat de vraag centraal, wat en hoe  kunnen we als kerken bijdragen aan de oplossing van  dit probleem? En wat kunnen we leren van ervaringen  elders opgedaan?

20.00 ..Opening

20.05 ..Inleiding door Bettine Arink, maatschappelijk  activeringswerker, St. De Vonk, Tilburg. Waar  hebben we het eigenlijk over?

20.25…Inleiding door Margriet Kok, consulent bij de  Diaconie in Arnhem. Wat kunnen we als kerken  en kerkelijke instellingen doen?

20.45 ..Inleiding over het  armoedebeleid binnen de  gemeente Deventer,  Debbie Jonker,  beleidsmedewerker gemeente Deventer. 2

1.05… Pauze  en de mogelijkheid om kennis te maken  met 3 organisaties die in Deventer werkzaam zijn  en een relatie met het onderwerp van deze  avond hebben.

21.25 ..“Vragen staat vrij”: paneldiscussie met de drie  inleiders.

22.15 ..Afsluiting van het café – napraten met een  drankje.

We hopen dat velen van u dit belangrijke en ongetwijfeld  boeiende Diaconale Café zullen bezoeken.