UITNODIGING: 3 juli na kerkdienst

Op de gemeenteavond is er veel aandacht besteed aan onze financiële situatie en aan de keuzes die daarbij horen. Daardoor is de inhoud van Ichtus 3.0 ondergesneeuwd.

We willen u alsnog graag meer vertellen over onze droom:
Ichtus 3.0 is een sprankelende en bruisende gemeenschap, een plek van ontmoeting en verbondenheid, waar Gods liefde zichtbaar en tastbaar wordt in alles wat we doen.

We hopen dat u erbij kunt zijn!

Hartelijk groet van de kerkenraad