Uitnodiging: brood, wijn, water

Toen een jaar geleden de kerkdiensten online gingen en we met slechts enkelen in de kerk waren, besloten we als kerkenraad (voorlopig) geen avondmaalsvieringen te houden. Immers, we misten het gezamenlijke, het samen vieren. Inmiddels zijn we gewend aan digitale vieringen en is er rond onze beeldschermen een vorm van saamhorigheid ontstaan. Daarom zullen we op Witte Donderdag weer de Maaltijd van de Heer vieren. Iedereen kan thuis meedoen. Zet vooraf brood en wijn, druivensap of water en een (brandende) kaars klaar. Je kunt er met bijvoorbeeld een wit kleed(je) en een bloemstuk een mooi geheel naast de tv van maken. Tijdens de Paaswake op de Stille Zaterdag herinneren we onze doop. Dat doen we gewoonlijk door langs het doopvont te lopen en ons voorhoofd te bevochtigen. Ook dat kan thuis. Zet vooraf aan de viering een schaal water klaar. Tijdens de viering is er gelegenheid voor dit waterritueel. Zet ook een nieuwe nog niet brandende (paas)kaars op de standaard. We zullen ieder thuis op hetzelfde moment de kaars(en) aansteken, nadat de nieuwe paaskaars is binnengebracht. Zo vieren we Pasen samen.