Uitnodiging Dag van de Vrede

Wat doen we in Deventer eigenlijk voor vrede.

Meer dan  je zou denken! Er zijn veel organisaties en individuen die  zich inzetten voor een leefbare samenleving, met  respect, compassie en liefde voor iedereen, zonder  onderscheid: meester Geertshuis, Etty Hillesum  Centrum, Vrouwen voor Elkaar, Amnesty International  Deventer, geloofsgemeenschappen en vele anderen. Zij  brengen ieder op hun eigen manier de vrede een stapje  dichterbij. Dit willen we samen vieren op zaterdag 21  september, de Internationale Dag van de Vrede!

Net als in de voorgaande jaren organiseren we op 21  september een dag vol activiteiten.
We bieden inwonen  de gelegenheid elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan,  geïnspireerd te worden en te blijven, vrede voor iedereen  dichterbij te brengen. Wij richten ons op mensen van  verschillende leeftijden, geloofsachtergronden en  culturen.

10.30 uur  Walk of Peace vanuit vier windrichtingen  naar het Grote Kerkhof

11.15 uur  Aankomst Grote Kerkhof: muziek en  zang

11.30 uur  Vredesgroet & Vredesmeditatie

12.00 uur  Twee minuten stilte

12.15 uur  Start Deventer Vredesroute

De  Deventer Vredesroute voert langs  betekenisvolle plekken en langs
deelnemende locaties waar de Deventer  Vredesvlag wappert. Daar stellen  organisatie hun deuren open en kunnen  deelnemen bezoekers deelnemen aan  laagdrempelige activiteiten in het kader  van vrede

16.00 uur  Afsluiting Deventer Vredesroute bij  Vrouwen voor Elkaar / Humanitas met  een rozenroute door het gebouw,  muziek en een hapje en een drankje.

Uitnodiging

Mogen we u begroeten tijdens de Deventer Dag van de  Vrede? Er is ruimte om individueel of als groep deel te  nemen aan één of meer activiteiten. Wij willen u graag uit de eerste hand inzicht geven in de  activiteiten en achtergronden van de deelnemende  organisaties en samen met u bouwen aan een duurzaam  netwerk voor vrede.

Bent u erbij? U bent van harte welkom!

Deventer Vredesroute

Heeft u belangstelling om actief aan deze dag deel te  nemen? Dat kan! Bijvoorbeeld door uw deuren open te  stellen op 21 september. U neemt belangstellenden met  een tentoonstelling, workshop of lezing mee in uw kijk op  vrede, vanuit het thema “Vrede verbindt over grenzen”.  Wij nemen u dan op in de Deventer Vredesroute!

Interesse? U kunt met ons contact opnemen via e­mail:  vrede@zonnelied.nu of telefonisch via 06 ­ 14 12 02 68.  Uitgebreide informatie over de indeling van de dag en de  deelnemende organisaties is beschikbaar via  zonnelied.nu/vrede.

Met vriendelijke groet, mede namens de deelnemende organisaties, Esther Klaassen ­ van der Kruk, Eigenaar Zonnelied Aagje Papineau Salm, Voorzitter Raad van Kerken  Deventer