Uitnodiging Gemeenteavond

Op donderdag 23 november wordt een gemeentevergadering gehouden. De vergadering vindt plaats in de Ichtuskerk en begint om 20.00 uur. Op deze avond zullen de begrotingen van de Diaconie en van het College van Kerkrentmeesters 2018 worden gepresenteerd. De zondagen 12 en 19 november zullen de begrotingen ter inzage in de Ichtuskerk liggen. Verder zullen er actuele zaken besproken worden. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Uw betrokkenheid bij de gemeente, ook in deze, is van groot belang.