Uitnodiging kerkvisitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat 4 april a.s. onze gemeente bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds. H.O ter Beek uit Zwartsluis en dhr. H. Jentink uit Balkbrug. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt.
De visitatoren brengen een bezoek aan de predikanten en de kerkenraad, maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid met de visitatoren te spreken. Dit kan op maandag 4 april 2016 van 18:30 uur tot 19:00 uur in de Ichtuskerk. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, zouden de visitatoren het erg op prijs stellen als ook u, als gemeentelid iets komt vertellen. Wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn. Van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad Mieke v/d Kuip, scriba