Uitnodiging Kruispunt Diaconaal Café 13 november 2017

Jeugd Centraal! – met de bijzondere theatervoorstelling ‘Heimwee naar mama’

In de pers verschijnen in toenemende mate berichten over tekortschietende jeugdzorg. In Zeeland en Limburg trekken organisaties van jeugdzorg aanbieders zich zelfs terug. Zij stoppen ermee. Elders dreigt hetzelfde door tekortschietende budgetten. Er spelen problemen met aanbesteding van zorgcontracten, psychiaters die uit het beroep gaan. Kortom: wat is er aan de hand met de psychiatrische zorg aan jeugdigen? En hoe is het met de jeugdzorg in Deventer? 

U bent van harte uitgenodigd voor het aankomende Diaconaal Café op maandagavond 13 november 2017 met als thema Jeugd Centraal! We beginnen de avond met de bijzondere theatervoorstelling ‘Heimwee naar mama’ waarin de 18-jarige Annelou Colijn een vertolking geeft van haar nog prille levenservaringen. Zij neemt de toeschouwers in een spel van een lach en een enkele traan mee in haar ervaringen. De ervaringen van een kind dat opgroeit met de onzekerheid van de scheiding van haar ouders, heimwee naar haar moeder en de gevolgen van een uithuisplaatsing. Verwacht geen zielig verhaal. Wel een eerlijk verhaal waarbij de ernst van de humor een grote rol speelt. Haar missie is, dat we ons hoofd en hart samen laten werken zodat we de juiste beslissingen kunnen en mogen maken. Dat we het systeem een beetje los mogen laten, écht gaan leven en ieder kind als individu mogen zien.

Nadat we door de ogen van een kind hebben gekeken gaan we in discussie over de steun aan de jeugd in onze eigen gemeente Deventer. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van zowel Dimence als vanuit de politiek (Henrike Nyman en Elske de Mik) en sociale wijkteams om te reageren op kwesties die in Deventer aan de orde komen. Welke rol kunnen wij als kerken spelen? Het beloofd een boeiende avond te worden rondom een actueel thema. 

We zijn te gast bij de Baptistengemeente, Binnensingel 16, 7411 PM Deventer | Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl en www.theatermeteenglimlach.nl