Uitnodiging Kruispunt Diaconaal Café 26 juni 2017 (en 1 juni regionale bijeenkomst)

Krachten bundelen tegen armoede

Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. En de kerken merken dat. In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening. In juni zijn er twee avonden die hierop in haken, beide toegankelijk voor iedereen niet alleen voor diaconieën of kerkleiders.

Op 1 juni organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede in de Ichtuskerk te Colmschate een Regionale expertisebijeenkomst ‘Armoede in Nederland’. Tijdens deze regionale avond zijn er workshops rondom de thema’s Armoede en de kerken, Noodfondsen, Diaconale platforms, Schuldhulp en voedselbanken. Van harte bij u aanbevolen!

Op 26 juni is vervolgens het diaconale café waarbij we ons voor de pauze laten inspireren door de ervaringen van een ander diaconaal platform uit de regio. Na de pauze is er tijd om alle bevindingen rondom het thema armoede en schulden de delen en door te vertalen naar het locale kader van Deventer. Een avond om elkaar te ontmoeten, te inspireren en in kleine groepen werkbare plannen te maken.  Denkt en praat u mee? Laten we onze krachten bundelen!

We zijn te gast bij de Filadelfiagemeente, Grevelingenstraat 1, 7417 TA Deventer
Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl 

Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl en https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten/