Uitnodiging Kruispunt Diaconaal Café 26 juni 2017

Krachten bundelen tegen armoede

Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. En de kerken merken dat. In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening.

Op 26 juni is er weer een diaconaal café waarbij we ons voor de pauze laten inspireren door de ervaringen van een ander diaconaal platform uit de regio. Na de pauze is er tijd om alle bevindingen rondom het thema armoede en schulden de delen en door te vertalen naar het lokale kader van Deventer. Een avond om elkaar te ontmoeten, te inspireren en in kleine groepen werkbare plannen te maken.  Denkt en praat u mee? Laten we onze krachten bundelen!

We zijn te gast bij de Filadelfiagemeente, Grevelingenstraat 1, 7417 TA Deventer.

Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl

Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl en www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten/