Uitnodiging Kruispunt Diaconaal Café 7 november 2016

Bergen verzetten

Praktische klushulp, financiële ondersteuning, kerstactiviteiten, hulp aan vluchtelingen.  Dit zijn zomaar een paar activiteiten van de enorme verzameling die naar boven kwam bij de gesprekken met 18 kerken en organisaties in en om Deventer. Vanuit het, in maart opgerichte, platform Kruispunt Diaconaal Deventer zijn er gesprekken gevoerd met 18 kerken en organisaties die diaconaal actief zijn. Het doel was om alle activiteiten in kaart te brengen om te zien wat er gebeurt, wat er misschien dubbel gedaan wordt en  wat er nog niet gebeurt.  Tijdens het diaconaal café van 7 november willen we met elkaar bespreken wat de diaconale agenda wordt voor de komende jaren.  Een avond om elkaar te ontmoeten, te inspireren en in kleine groepen werkbare plannen te maken rond o.a. vluchtelingen, schuldhulp en vrijwilligersbeleid.   Denkt en praat u mee?  Samen kunnen we bergen verzetten!

We zijn te gast bij de Emmanuel gemeente, Kon. Julianastraat 93, 7415 GK Deventer | Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl
Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl