Ukraine- & Ichtus-dag zaterdag 26 september

De kerk is zaterdag 26 september weer het terrein voor een rommelmarkt, een rad van avontuur, een markt met boeken en speelgoed, eten &drinken en een sponsorloop: een ‘rondje om de kerk’.

Deelname aan de sponsorloop staat open voor IEDEREEN, dus jong en oud!! Inschrijven kan tot 26 september op het intekenformulier in de hal.

Ook vindt er een verloting plaats met als hoofdprijs een rondvlucht boven Deventer. De loten hiervoor worden na de dienst verkocht á € 1,-  en 6 loten voor € 5,-. De trekking is op 26 september, 15.00 uur. De uitslag van de trekking wordt ook bekend gemaakt op de zondagsbrief, speakap, website en kerkklanken.

De opbrengst van de activiteiten gaat voor een deel naar projecten in Ukraïne en een deel is bestemd voor onze gemeente.

De rommelmarkt is van 10.00 – 15.00 uur. De sponsorloop start om 14.00 uur.

Heeft u spullen voor de rommelmarkt dan kunt u deze donderdag 24 en vrijdag 25 september tussen 18.00 en 20.30 uur inleveren bij de kerk (geen witgoed, grote meubelen of kleding).

Heeft u prijsjes voor de verloting of rad van avontuur, laat het dan tijdig weten! Wilt u meehelpen op donderdag, vrijdag of zaterdag 26 september, dan kunt u zich inschrijven in de hal op het intekenformulier. Laten we er dit jaar weer samen een mooie dag van maken!

Informatie bij: Everard Post, email: everardpost@home.nl