Update beroepingswerk.

Na het verstrijken van de reactietermijn op de vacature voor een predikant in de PGCS heeft de beroepingscommissie uit de brieven een selectie gemaakt van sollicitanten met wie zij nader kennis wilden maken. Dit resulteerde in een intensieve, maar waardevolle periode van gesprekken voeren met mogelijke kandidaten. Half januari is de 1e gespreksronde afgerond en is duidelijk geworden welke kandidaten in aanmerking kwamen om te gaan horen. Inmiddels heeft de commissie al kandidaten gehoord en zal de eerste hoor ronde 5 maart  afgesloten worden. Dan zal opnieuw gekozen worden met welke kandidaat/kandidaten de commissie het traject verder in wil gaan. Tot zover de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk.

Namens de beroepingscommissie,

Thea v. Bannisseht