Vacature CKRM

Vanaf 1 januari 2019 ontstaat er een vacature bij het college van kerkrentmeesters. De werkzaamheden bestaan uit: zorgdragen voor facturering en verzorgen van de collectebonnen. Per week wordt hier gemiddeld 1,5 uur aan besteed. Je functioneert binnen een team van het college van kerkrentmeesters, dat eenmaal per maand vergadert. Tijdens deze vergaderingen praat en denk je mee met tal van onderwerpen die het college aangaan.

Heb je interesse? Bel of mail naar Everard Post (06 28 52 26 81 / krm.voorzitter@pgcs.nl)