Vacature voor ons blad Kerkklanken

Wij zoeken per direct een collega die de grafische vormgeving van ons kerkblad op zich wil nemen.

De belangrijkste taak is om Kerkklanken, dat ca. 8 keer per jaar verschijnt, samen te stellen wat betreft de presentatie van tekst, foto’s, enz. Ook onderhoudt de vormgever het contact met de drukker.

De werkzaamheden gebeuren in nauwe samenwerking met het redactieteam dat taalkundig en inhoudelijk corrigeert en meedenkt. Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Eventuele belangstelling – bij u of bij iemand die u kent – aan hen door te geven. Graag vóór 20 februari a.s.