Vacatures

De vacature van penningmeester na het vertrek van Marja Tichelaar is inmiddels opgevuld. De taken zijn gesplitst. Jannie Diekerhof doet de financiële administratie en boekhouding en Frits van Doorn de andere taken van de penningmeester zoals de begroting en jaarrekening. Ze zijn bereikbaar via: diaconie.administratie@pgcs.nl en f.vandoorn1@kpnmail.nl . Jaap de Bruijne stopt na dit seizoen als diaken. We zijn op zoek naar versterking en nieuwe leden zijn van harte welkom.