Vacatures

Er is goed nieuws betreffende de vacatures binnen de diaconie. We hebben twee nieuwe diakenen, Thea von Bannisshet en Janneke Slaa. Beiden zijn bevestigd in de dienst op 13 januari.Thea is inmiddels begonnen als secretaris van de diaconie. Janneke zal mee gaan doen in de ZWO commissie.

Het eredienstteam is hiermee op sterkte. Helaas gaan we afscheid nemen van Jannie Diekerhof die in maart naarTwello gaat verhuizen. Haar taak als boekhouder zal voorlopig worden waargenomen door Frits van Doorn en Gerke Kruissink.

We hopen dat er in de loop van het jaar een opvolger komt. Intussen is er wel weer een vacature op komst, namelijk die van voorzitter. De termijn van Aagje Papineau Salm loopt in september af. Wie heeft er belangstelling?