De CKRM is nog altijd op zoek naar nieuwe mensen! Een voorzitter en een penningmeester zijn zeer welkom.
Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Namens de CKRM,

Bart Lubberdink (06­21688691) en
Rogier Verstrijden (06­41886700)