Van de Commissie Communicatie.

 De koers voor Kerkklanken

Op 15 oktober vergaderde de communicatie commissie. Onze gast was Henk Schuurman, die meedacht over ons onderwerp “Verdieping Kerkklanken”. Uit het veld krijgt de redactie waardering over eerder gepubliceerde inhoudelijke artikelreeksen als bijvoorbeeld ‘In gesprek‘ en de geschiedschrijving van ons avondmaal stel. Beide series zijn door Henk verzorgd. In de toekomst willen we graag vaker inhoudelijke thema’s opnemen. Om hiervoor een beter houvast te hebben en samen in een bepaalde richting te kunnen denken, hebben we afgesproken dat we concreter een koers gaan bepalen.

We denken daar de komende maand over na en hopen deze eind november te kunnen bepalen. Als lezers hierover een mening hebben: laat het ons weten! Wat de redactie graag zou willen is dat er vaker prikkelende artikelen worden ingestuurd, dat er (meer) input komt van lezers, zoals stukjes over geloofsbelevenis, maar ook vermeldenswaardige ervaringen die men wil delen. Laat het meer een blad worden voor, maar ook dóór lezers. Daarnaast zullen er actief bekenden uit onze kerk resp. regio worden benaderd om een stukje te schrijven óf te worden geïnterviewd. Wat het interviewen betreft zoeken we een nieuw redactielid, dat het leuk vindt om met boeiende mensen in gesprek te gaan.

Meer informatie rond deze vacature bij Rogier Verstrijden tel. 0641886700.

Harm Klein